Att vara kund

VÅRA VÄRDEGRUNDER

PÅ CLASSISTANS HAR VI SOM FRÄMSTA MÅL ATT SKAPA EN VARDAG UTAN KOMPROMISSER. FÖR ATT UPPNÅ DETTA HAR DU HAR DU MYCKET STORT INFLYTANDE ÖVER DIN ASSISTANS OCH HUR DEN SKA UTFÖRAS. DET ÄR VIKTIGT FÖR OSS ATT DU KÄNNER DIG TRYGG MED DIN ASSISTANS OCH ATT DINA INTRESSEN TILLGODOSES.

TRYGGHET

VI ANSER ATT TRYGGHET ÄR A OCH O INOM ASSISTANS. DÄRFÖR STRÄVAR VI ALLTID EFTER ATT HITTA ASSISTENTER SOM KOMMER ATT ARBETA MED DIG UNDER EN LÄNGRE PERIOD, SÅ ATT NI KAN ETABLERA EN NÄRA OCH VARAKTIG RELATION. KOLLEKTIVAVTAL ÄR FÖR OSS EN SJÄLVKLARHET OCH INNEBÄR EN TRYGGHET FÖR DIG OCH DINA ASSISTENTER, CLASSISTANS ÄR ANSLUTNA TILL ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO.


TILLGÄNGLIGHET ÄR FÖR OSS EN CENTRAL DEL FÖR ATT KÄNNA TRYGGHET. VI FINNS DÄRFÖR TILLGÄNGLIGA PÅ TELEFON OAVSETT ÄRENDE. VÅR STRÄVAN ÄR ATT SKAPA NÄRA OCH VARAKTIGA RELATIONER MED BÅDE KUNDER OCH ASSISTENTER DÄRFÖR HAR DU SOM KUND EN EGEN HANDLÄGGARE SOM HAR DET YTTERSTA ANSVARET FÖR ANORDNADET AV DIN ASSISTANS OCH DINA ASSISTENTER.


INDIVIDUELL

ASSISTANS

VI ÄR ALLA OLIKA OCH HAR OLIKA BEHOV. DÄRFÖR ÄR DET MYCKET VIKTIGT FÖR OSS ATT DET ÄR DU SJÄLV SOM VÄLJER HUR DIN ASSISTANS SKA VARA UTFORMAD FÖR ATT UPPFYLLA DINA ÖNSKEMÅL OCH BEHOV. VI HAR SOM MÅL ATT ALLTID TILLMÖTESGÅ DINA ÖNSKEMÅL AVSEENDE DIN ASSISTANS FÖR ATT SKAPA EN KOMPROMISSLÖS VARDAG.

KVALITET

EN VARDAG UTAN KOMPROMISSER KRÄVER HÖG KVALITET I ASSISTANSEN. I VÅRT MÅL ATT ALLTID ERBJUDA SÅ HÖG KVALITET SOM MÖJLIGT UPPMUNTRAR VI BLAND ANNAT TILL OLIKA UTBILDNINGAR FÖR DINA ASSISTENTER SOM DU ANSER RELEVANTA FÖR JUST DIG. NÖJDA ASSISTENTER ÄR VIKTIGT FÖR BÅDE KVALITETEN MEN OCKSÅ ER RELATION, VI ERBJUDER DÄRFÖR BRA LÖNEVILLKOR SAMT FRISKVÅRD TILL ALLA VÅRA ASSISTENTER.


PÅ CLASSISTANS HAR VI BRED KOMPETENS OCH ERFARENHET INOM PERSONLIG ASSISTANS. VI ÄR ANORDNARE FÖR KUNDER I ALLA OLIKA ÅLDRAR MED OLIKA BEHOV. ASSISTANSEN FORM VARIERAR FRÅN KUND TILL KUND OCH VI HAR GRUPPER MED BÅDE ANHÖRIG ASSISTANS SAMT DE MED ENDAST EXTERNA ASSISTENTER.

FLEXIBILITET

SOM KUND HAR DU MYCKET STORT INFLYTANDE ÖVER ANVÄNDNINGEN AV ASSISTANSERSÄTTNINGEN OCH VÅR STRÄVAN ÄR ATT ALLTID TILLMÖTESGÅ DINA ÖNSKEMÅL INOM RAMARNA FÖR GÄLLANDE LAGSTIFTNING. SNABBA BESLUTSVÄGAR OCH GOD TILLGÄNGLIGHET GÖR ATT VI PÅ CLASSISTANS KAN VARA FLEXIBLA OCH TILLGODOSE DINA ELLER ASSISTENTENS ÖNSKEMÅL PÅ MYCKET KORT TID.

CLASSISTANS AB   I   556765-2473   I   KYRKGATAN 33, 831 31 ÖSTERSUND   I   070-360 17 73   I   info@classistans.com


Copyright @ All rights reserved